• Arbetsmiljöpolicy

    Läs om vår arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljöpolicy är:

Nolltolerans mot droger, därför ser vi det som en självklarhet att stödja föreningar som jobbar aktivt med att bekämpa droger till exempel; Ett Drogfritt Sverige och Rökfri ungdom.

Att se till att våra anställda får varierande arbetsuppgifter för att undvika förslitningsskador samt att erbjuda betald friskvård
Om skador uppstår på grund av arbetet följer vi snabbt upp med rehabilitering.

Leverantörer